P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 43

© 2013 Didaktik s. r. o.
41
Zvyšujeme frekvenci do té doby, než se vytvoří stojaté vlnění s jedním uzlem uprostřed. Rozeznáme dvě kmitny.
Frekvenci f
1
pro tento stav také zaznamenáme.
f
1
= ……………… Hz
Zvětšíme znovu frekvenci a zaznamenáváme další frekvence při nichž vzniká stojaté vlnění na vláknu f
2
, f
3
atd.
f
2
= ……………… Hz
f
3
= ……………… Hz
Zjistíme, zda dané frekvence odpovídají rovnici :
f
n
=(n+1).f
0
n=0,1,2,3, …..
Poznatek :
Při násobcích frekvencí základního stojatého vlnění na vlákně získáme další stojaté vlnění.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49
Powered by FlippingBook