P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 45

© 2013 Didaktik s. r. o.
43
Pomalu zvyšujeme frekvenci, až na pružině vznikne další podélné stojaté vlnění. Uprostřed pružiny dochází k
vytvoření uzlů, směrem vzhůru a dolů se vytvoří kmity. Zaznamenáváme frekvenci f
1
.
f
1
= ……………. Hz
Zvětšíme znovu frekvenci a zaznamenáváme další frekvence, při kterých vzniká stojaté vlnění na pružině f
2
, f
3
atd.
f
2
= ……………. Hz
f
3
= ……………. Hz
Zjistíme, zda dané frekvence odpovídají rovnici :
f
n
=(n+1).f
0
n=0,1,2,3, …..
Poznatek :
Při násobcích frekvencí základního stojatého vlnění na pružině získáme další stojaté vlnění.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49
Powered by FlippingBook