P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 46

© 2013 Didaktik s. r. o.
44
Odraz vln na pevném a volném konci
Materiál (SW 2.3) :
1 gumové vlákno 3 m
1 nůžky
provázek
Odraz vln je různý podle toho, zda dochází k odrazu na pevném nebo volném konci. Budeme zjišťovat vlastnosti
odražené vlny na pevném a volném konci.
Pokus 1 : Odraz vln na pevném konci :
Jeden konec asi 2 m dlouhého vlákna přitiskneme palcem ke hraně stolu. Druhý konec vlákna lehce natáhne jiný
člen pracovní skupiny ve směru od pracovního stolu. Tento druhý člen pracovní skupiny táhne svojí volnou rukou
gumové vlákno asi 20 cm dolů a potom jej uvolní. Vzniká “vlnová jáma, která probíhá po gumovém vláknu, odráží
se na pevně drženém konci a vrací se zpět. Různě silným napínáním a uvolněním gumového vlákna dosáhneme
dobrou viditelnost vln. Pokusíme se stanovit, zda se vyslaná “vlnová jáma“ vrací zpět jako “vlnová jáma“ anebo
“vlnový kopec“.
Pokus 2 : Odraz na volném konci :
Na konec gumového vlákna, které jsme v prvním pokusu přitiskli ke hraně stolu, přivážeme asi 1 m dlouhý
provázek. Volný konec provázku přitiskneme ke hraně stolu.
Dále postupujeme tak, jako v 1. bodě. Pokusíme se stanovit, zda se odeslaná “vlnová jáma“ vrací zpět jako
“vlnová jáma“ nebo “vlnový kopec“.
Poznatek :
Při odrazu na pevném konci se “vlnová jáma“ odráží jako “vlnový kopec“ a obráceně (fázový posun o
180°). Při volném konci nedochází k fázovému posunu.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49
Powered by FlippingBook