P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 6

© 2013 Didaktik s. r. o.
4
Doporučená nabídka příslušenství
(přístroje, napájecí zdroje)
DE700-1M DIAN 350 – demonstrační měřící přístroj
Špičkový demonstrační analogový a digitální měřící přístroj určený na
předvádění měření elektrických veličin a na běžné měření při různých fyzikálních
pokusech. Přístroj měří střídavé a jednosměrné napětí a proudy a také elektrický
odpor.
Velikost měřené veličiny je velmi názorně zobrazena jak v analogové, tak v
číslicové formě. Analogové zobrazení s dobře viditelnou ručičkou a dvěma
stupnicemi (z kterých jedna je dle zvoleného rozsahu zvýrazněna LED diodami), umožňuje sledování měřené
veličiny ze všech míst třídy. Číslicové zobrazení má 3. 5-místný displej výšky 25 mm, doplněný o názorné
vyobrazení charakteru měřené veličiny (A, mA, mA, V, mV,
, k
, M
).
Analogová část přístroje navíc umožňuje přepnutí do režimu měření s nulou ve středu stupnice, vhodného
na měření s měnící se polaritou napětí nebo proudu. Vyučující má možnost sledovat měřené hodnoty na
digitálním ukazateli na zadní straně přístroje. Napěťové a proudové vstupy jsou chráněny automatickými
tepelněproudovými chrániči.
Rozsahy
ACA/DCA
100 mA; 300 mA; 1 mA; 3 mA; 10 mA; 30 mA; 100 mA; 300 mA; 1 A; 3 A; 10 A
Rozsahy
ACV/DCV
100 mV; 300 mV; 1 V; 3 V; 10 V; 30 V; 100 V; 300 V; 1000 V
Rozsahy odporu
100
; 300
; 1 k
; 3 k
; 10 k
; 30 k
; 100 k
; 300 k
; 1 M
; 3 M
; 10 M
Napájení
230V/50 Hz
Rozměry
260 x 230 x 210 mm
Váha
3 kg
P3130-3D Žákovský napájecí zdroj
Určen na napájení širokého okruhu elektrotechnických zapojení, ale i jiných
výkonově nenáročných fyzikálních pokusů. Výstupní napětí jsou chráněna proti
přetížení.
Velikost regulovatelného jednosměrného stabilizovaného napětí je přímo
indikována na 3-místném displeji.
Výstupní napětí
střídavé 3, 6, 9, 12V
max. zatížení 3A
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0 - 12V
max. zatížení 3A
Napájení
220V/50Hz; 44 VA
Rozměry
210x95x200 mm
Váha
1,9 kg
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...49
Powered by FlippingBook