P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o.
5
P3120-3F Generátor funkcí
Přístroj se širokým rozsahem použití v nízkofrekvenční technice. Generuje
pravoúhlý, pilovitý a sinusový signál v rozsahu frekvencí 0,1 Hz až 22 kHz, což ho
předurčuje na použití v číslicové i analogové technice a v akustice.
Přístroj je napájen z externího zdroje střídavým napětím 12 V/3 A (není
součástí dodávky), čímž je zabezpečena maximální bezpečnost žáků při práci s ním. Celý rozsah frekvencí je
rozdělen do 6 přepínatelných rozsahů s možností plynulého přeladění. Amplitudu výstupního signálu je možné
měnit v rozsahu 0 – 4 V, s proudovým zatížením 2 A. Výstup je odolný vůči zkratu.
Rozsah frekvencí
Přepínač
Frekvence od. . .
Frekvence do. . .
0,1 Hz
0,1 Hz
1,1 Hz
1 Hz
1 Hz
11 Hz
10 Hz
10 Hz
110 Hz
100 Hz
0,1 kHz
1,1 kHz
1 kHz
1 kHz
11 kHz
2 kHz
2 kHz
22 kHz
Rozměry
210 x 95 x 200mm
Váha
0,9 kg
P3130-2B Univerzální napájecí zdroj
Síťový zdroj určený pro napájení usměrněným, střídavým a stabilizovaným
napětím s proudovým zatížením až do 6 A, s výraznou indikací velikosti výstupního
napětí dvěma trojmístnými displeji výšky 25 mm.
Všechny napěťové výstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu
automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými na zadní stěně přístroje.
Výstupní napětí
střídavé 6V
max. zatížení 6A
střídavé 12V
max. zatížení 6A
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0-15V
proud. ohranič. 1A (displej)
regulovatelné střídavé 0-25 V
max. zatížení 6A (displej)
regulovatelné dvojcestné usměrněné 0-20 V
max. zatížení 6A (displej)
Napájení
220V/50 Hz; 273 VA
Rozměry
260x150x210 mm
Váha
8,3 kg
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...49
Powered by FlippingBook