P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 8

© 2013 Didaktik s. r. o.
6
P3130-1A Výkonový napájecí zdroj
Zvláště vhodný jako zdroj pro pokusy s velkým odběrem proudu až do
10A. Regulovatelná napětí jsou výrazně indikovaná na trojmístném displeji výšky
25mm. Všechna výstupní napětí jsou jištěna automatickými tepelněproudovými
chrániči proti zkratu a přetížení.
Výstupní napětí
střídavé 6V
max. zatížení 6A
střídavé 12V
max. zatížení 6A
regulovatelné střídavé 0 - 25V
max. zatížení 10A (displej)
regulovatelné dvojcestné usměrněné 0 - 20V
max. zatížení 10A (displej)
Napájení
220V/50Hz; 37 VA
Rozměry
260x150x210 mm
Váha
9,3 kg
Analogový měřící přístroj žákovský
Přístroj je určen pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného
proudu, odporu, testování tranzistorů a diod. Přístroj má kruhový přepínač, odečítání pomocí
zrcátka, nula vlevo a uprostřed, indikaci uzavřeného okruhu, ochrana před přetížením diodami a
tavnou pojistkou 0,5A/250V.
Rozsahy DCV
0,12 V; 3 V; 12 V; 30 V; 120 V; 300 V; 1200V
Rozsahy DCV (nula uprostřed)
0±6 V; 0±15 V ss
Rozsahy ACV
6V; 30V; 120 V; 300 V; 1200V
Rozsahy DCA
50 µA; 3 mA; 30 mA; 0,3 A; 12 A na zvláštním vstupu
Rozsahy odporu
Rx2
x20
x200
x2M
x20M
; 0,2
až 20M
Decibel test
-10 dB až +17 dB (pro AC 6V)
Tranzistor Iceo test
0 - 150 µA; 0 - 1,5 mA; 0 - 15 mA; 0 - 150 mA
Tranzistor hFE test
0 až 1000
Napájení
1 x 1,5V tužková baterie; 1 x 9V baterie
Rozměry
165 x 106 x 44 mm
Váha
350g
P3240-1C Digitální měřící přístroj žákovský
Přístroj je určen pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného
proudu, odporu, testování tranzistorů a diod. Přístroj má kruhový přepínač, kontrastní displej,
automatickou indikaci přesažení rozsahů a vynulování všech rozsahů, automatickou indikaci
polarity u stejnosměrných rozsahů.
Rozsahy DCV
1000 V
Rozsahy ACV
max. 700 V (45 Hz – 450 Hz)
Rozsahy DCA
10 A (pojistka 2A/250V)
Rozsahy odporu
200
až 2 M
Test diod
propustný stejnosměrný proud : 1 mA, závěrné stejnosměrné napětí : 2,8
V
napětí otevřeného obvodu : 2,8 V
Test tranzistorů
proud báze 10 µA; V
CE
2,8 V
Napájení
1x9V baterie
Rozměry
126 x 70 x 24 mm
Váha
170 g
Poznámka
: typy žákovských měřících přístrojů a cena se mohou v průběhu ceníkového období měnit.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...49
Powered by FlippingBook