P9160-4J Návod "ŽES Dynamika" - page 9

© 2013 Didaktik s. r. o.
7
Seznam pokusů
Dynamika
Rovnoměrný pohyb
Materiál (M 5.1) :
2 dráhy 50 cm
1 spojka
1 stativová tyč 6 cm
1 vozík
3 závaží 50 g
1 snímač časového průběhu
1 měřicí pásmo
1 kotouč metalizovaného papíru
1 vozík s pohonem
1 nůžky
1 běžec stativový s otvorem
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého eI. napětí 12V
samolepky
1 krokosvorka
Lanovka horské dráhy, lyžařský vlek anebo dopravníkové pásy jsou tahány stejnou rychlostí. V našem
experimentu se pokusíme realizovat takový rovnoměrný pohyb.
Příprava :
Sestavení provedeme podle obrázku. Na stůl položíme 100 cm dlouhou dráhu (dvě dráhy 50 cm
spojené spojkou) s vozíkem, který je zatížený 3 závažími. Jeden z konců dráhy zvýšíme pomocí stativové tyče 6
cm dlouhé (asi o 1,5 cm). Toto zvýšení má za úlohu vykompenzovat vliv tření. Na zvýšenou část dráhy nasadíme
snímač časového průběhu. Na druhý konec dráhy nasadíme běžec, který má zabránit pádu vozíku.
Přibližně 1 m dlouhý proužek metalizovaného papíru ohneme asi 10 cm od konce a tento konec provlečeme
snímačem časového průběhu a pomocí samolepky upevníme na vozík. Druhý konec upevníme pomoct
krokosvorky ke snímači časového průběhu, který připojíme na 12 voltový zdroj střídavého napětí. Spínač musí být
ve střední poloze (vypnutý).
Vozík vytáhneme až ke snímači časového průběhu (pomocí metalizovaného proužku papíru). Pokud je sklon
dráhy správný neměl by se vozík samovolně pohybovat směrem dolů. Jestliže vozík zlehka postrčíme, musí se
pohybovat po dráze konstantní rychlostí. V případě, že vozík na dráze zpomaluje, je nutno zvětšit sklon dráhy,
aby se vykompenzoval vliv tření.
Pokus 1 :
Spínač snímače časového průběhu nastavíme na 100 ms a postrčíme vozík, aby se začal pohybovat
rovnoměrným přímočarým pohybem. Když je vozík na konci dráhy, vypneme snímač časového průběhu (přepínač
přepneme do středu). Potom vytáhneme pásku ze snímače. Snímač vyznačil na pásce dráhy, kterými prošel
vozík za časové intervaly 0,1 sekundy.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...49
Powered by FlippingBook