Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

8

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus 2:

V podstatě budeme opakovat první experiment.

Tentokrát však použijeme všechny čtyři kladky. To znamená, že úhel a velikost tří sil budou

odpovídat těm, které jsou uvedeny v tabulce.

Čtvrtý síla by měla být stanovena tak, abychom získali rovnováhu.

Nejprve určíme čtvrtou sílu pomocí výkresu.

Pro tento účel se tři síly se sčítají graficky (v odpovídajícím měřítku). Čtvrtá síla má stejnou

velikost jako výslednice prvních tří sil; směr je opačný k výsledné.

Výsledky zkontrolujte na silovém stole.

Tabulka:

φ

1

[°] F

1

[N]

φ

2

[°]

F

2

[N]

φ

3

[°]

F

3

[N]

φ

4

[°]

F

4

[N]

0

100

90

100

180

100

270

100

0

100

45

80

180

100

225

80

0

80

60

60

197

90

225

35

0 100

80

60

110

60

238

145

0

120

130

60

185

60

240

45

Závěr:

Fyzikální veličiny, které jsou vektory mají velikost a směr.

V případě, že jsou síly působící na těleso v rovnováze, těleso se chová tak, jako by na něj žádná

síla nepůsobila. Těleso nemění svůj stav, protože výsledná síla má nulový vektor.