Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 24 Next Page
Page Background

11

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Příprava:

Sestavte pokus podle obrázku.

• Upevněte jednu z nosných tyčí, délka = 250 mm, a to prostřednictvím příčného otvoru ve

stojanu a upevněte ji šroubem. Na oba konce nosné tyče umístěte plastové krytky.

• Připojte druhou opěrnou tyč, délka = 250 mm, k silovému stolu pomocí válcové spojky.

Zafixujte druhý konec nosné tyče ve svislé poloze ve stojanu kolejnici.

• Přišroubujte přídavný kotouč pro momentový nádstavec k silovému stolu.

• Připevněte čtyři provázky ke čtyřem kolíkům momentového příslušenství (vzdálenost do

centra: 2,5 cm, vzdálenost mezi kolíky: 2,5 cm). Připevněte na konec všech provázků držáky

pro závaží s výřezem.

• Fixujte čtyři kladky tak, aby svírali 90° úhel mezi pákovým ramenem (spojovací čára mezi

středem a působištěm síly) a příslušnou silou.

• Fixujte kabely tak, aby byla dosažena rovnováha točivého momentu. To znamená dva

momenty o stejné velikosti v obou směrech (viz obrázek).

Základní poloha: momenty jsou vyrovnané.