Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 24 Next Page
Page Background

14

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus 4:

Odstraňte jednu z kladek.

Umístěte tři ze čtyř provázků na tři vnitřní přidržovací kolíky (nepotřebujete čtvrtou šňůrku). Na

jeden z provázků zavěste pod úhlem 90° hmotnost 0,6 N. Hmotnost 0,6 N zavěste i na další dva

provázky.

Jaký úhel ramene páky a síly je třeba k vyrovnání momentu ?

(Úhly musí být stejné; pokud by tomu tak nebylo, existoval by nekonečný počet různých řešení).

Najděte řešení a nastavte výsledek na silový stůl pomocí úhelníku.

Tímto způsobem můžete otestovat rovnováhu.

Úhly musí být 30° nebo 150° a 210° nebo 330°, v tomto pořadí. Sinus pro první dva úhly je 0,5,

sinus dalšího úhlu je -0,5.

Závěr:

Točivý moment v důsledku síly závisí na vzdálenosti mezi působištěm síly a středem otáčení.

(= rameno páky).

Pokud je vzdálenost mezi bodem působení a středem otáčení = r, a pokud je úhel

mezi sílou směru a působištěm síly (střed otáčení) = a, potom rameno páky = r * sin a.

Čím delší je rameno páky, tím větší je kroutící moment (tím pádem je síla konstantní).

Zákon setrvačnosti pro otáčení:

Těleso zůstává v rovnoměrné rotaci (konstantní úhlové rychlosti) nebo v klidu pokud nepůsobí

točivý moment.