Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 24 Next Page
Page Background

16

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Poté sestavený silový stůl připojte na

válcovou spojku a upevněte jej šroubem.

Upevněte vodicí kladku na okraj silového

stolu. Vzdálenost kladky od stolu by měla

být co největší.

Poznámka:

Ultrazvukové čidlo, které je použito v experimentu, měří vzdálenosti od 0,2 do 6 m v úhlu 18°.

Chceme-li změřit vzdálenost k objektu (v našem případě k závaží s výřezem) a objekt je příliš

blízko k jinému objektu (v našem případě stolu) ultrazvukový senzor by mohl nesprávně určit

vzdálenost k objektu.

Poznámka:

Ultrazvukové čidlo, interface a software nejsou součástí dodávky.

Uřežte pevný provázek o délce cca 1 m z 30 m role.

Poznámka:

Délka provázku by měla být rovna

vzdálenosti mezi podlahou a nejvyšším

bodem kladky prodloužená o 15 cm.

Neměla by být kratší, aby se využila

celková délka volného pádu od počáteční

výšky až do cca 18 cm nad ultrazvukovým

senzorem.

Udělejte uzel na jednom konci provázku a na druhém konci udělejte očko. Zavěste držák závaží

na očko a přetáhněte provázek přes kladku a přes hnací řemenici (r = 0,8 cm). Horní konec vodicí

kladky musí být ve stejné výšce jako hnací řemenice.