Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 24 Next Page
Page Background

18

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Cílem pokusu je udržování momentu v rovnováze, a to i v případě, že jsou závaží zavěšena v

různé vzdálenosti od bodu otáčení.

Příprava:

Sestavte pokus podle obrázku.

• Stolová úpinka je pevně upevněna k okraji stolu.

• Válcovou tyč 250 mm vsuňte do otvoru a upevněte pomocí šroubu. Silový stůl upevněte svisle

na konci válcové tyče pomocí spojky.

• Provázky s oky na zavěšení závaží jsou zavěšeny na dvou vnějších kolících. Držák závaží s

výřeze je zavěšen na každém provázku.

Cílem pokusu je udržet silový stůl v rovnováze.

Síly působí v podobě závaží na kolíky. Rovnováha znamená, že se síly vzájemně ruší.

Výsledná síla musí být nulová. Pokud je točivý moment v rovnováze, kolíky jsou vodorovně,

protože pokud síla nepůsobí na těleso, nemění svůj stav nebo pohyb.

Pokus 1:

Zavěste na oba držáky závaží s výřezem o hmotnosti 100 g na dva protilehlé vnější kolíky

Můžeme vidět, že je točivý moment udržován v rovnováze.

Pokud bychom na jedné straně zvýšili hmotnost o 10 g, točivý moment by už v rovnováze nebyl.

Pokus 2:

Odstraníme přidané 10 g závaží.

Jeden provázek přemístíme z vnějšího kolíku na

prostřední kolík.

Točivý moment není nyní v rovnováze.

Jakou váhu musíme dát na držák, který visí na

prostředním kolíku abychom obnovit rovnováhu?

Vnější kolík se nachází 7,5 cm od středu.

Prostřední kolík se nachází 5,0 cm od středu.

Hmotnost na vnějším kolíku je 110 g (včetně hmotnosti

držáku na závaží).

Výsledná síla musí být nulová.