Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 24 Next Page
Page Background

19

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Výsledky:

7,5 x 110 = 5,0 x f

Kde „f“:

7,5 x 110 / 5,0 = 165 g

Tedy pro udržení příslušenství v rovnováze je potřeba na prostřední kolík zavěsit závaží o

hmotnosti 155 g.

Poznámka:

Moment setrvačnosti může být určen pomocí siloměru (2 N). (Nevyvážená zatížení)

Závěr:

Točivý moment příslušenství je v rovnováze, pokud se všechny působící síly vzájemně ruší.

Součet všech sil musí být nulový.