Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 24 Next Page
Page Background

21

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Budeme zkoumat závislost úhlu síly na středu otáčení .

Příprava:

Sestavte pokus podle obrázku.

• Stolová úpinka je pevně připevněná pevně k okraji stolu.

• Válcovou tyč 250 mm vsuňte do otvoru a upevněte pomocí šroubu.

• Silový stůl upevněte svisle na konci válcové tyče pomocí spojky.

• Jeden provázek se smyčkou zavěsíme na vnější kolík a držák závaží je upevněn na druhé

straně.

• Závaží s výřezem o hmotnosti 50 g a závaží s výřezem o hmotností 20 g pověsíme na držák

závaží.

• Kotouč je nastaven tak, že „180°“ na stupnici je ve svislé poloze.

• Siloměr je upevněn na protilehlém vnějším čepu.

Pokus 1:

Budeme zkoumat, jak má být nastaven siloměr, aby byl kolík ve vodorovné poloze (90° na

stupnici).

Kolík, na kterém je držák závaží se závažím nyní zarovnejte do vodorovné polohy za pomoci

siloměru. Siloměr je svislé poloze. Vzdálenost kolíku je 7,5 cm.

Na siloměru je hodnota 0,8 N. To je přesně tíhová síla závaží.

Pokus 2:

Otočte siloměr o 30° směrem ven. Kolík na kterém visí

hmotnost svírá úhel 90°.

Jakou hodnotu lze odečíst na siloměru ?

Hodnota kolmice k siloměru je:

7,5 x

cos

(30°) = 6,49 cm

Chcete-li mít síly zpět v rovnováze, siloměr musí vyrovnat

síly o hodnotě:

7,5 x 70 = 6,49 x

f

Kde „

f

“:

7,5 x 70 / 6,49 = 80,83 g

Takže siloměr ukazuje hodnotu asi 81 g.

Poznatek:

Rozhodující pro točivý moment není místo působení síly

od osy otáčení, ale vzdálenost mezi bodem působení a

osou otáčení.