Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

6

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

• Umístěte držák závaží na každý provázek.

V následujících pokusech pracujeme se třemi nebo čtyřmi působícími silami, vždy chceme

dosáhnout rovnováhy sil.

Síla se skládá z hmotnosti závaží, které působí na podpěrný kroužek přes provázky, které vedou

přes kladky.

Rovnováha znamená, že síly jsou vyvážené, takže výsledná síla je rovna nulovému vektoru. V

případě, že jsou síly vyvážené, bude se nosný kroužek vznášet nad silovým stolem.

Těleso zůstává v klidu, pokud na něj nepůsobí výsledné síly. Připevnění hmoždinky zajišťuje, že

opěrný kroužek nezrychluje ve směru síly v případě, že působící síly nejsou ve stavu rovnováhy.

Příprava:

Sestavte pokus podle obrázku.

• Upevněte jednu z nosných tyčí, délka = 250 mm, a to

prostřednictvím příčného otvoru ve stojanu a upevněte

ji šroubem. Na oba konce nosné tyče umístěte plastové

krytky.

• Připojte druhou opěrnou tyč, délka = 250 mm, k

silovému stolu pomocí válcové spojky. Zafixujte druhý

konec nosné tyče ve svislé poloze v kolejnici.

• Po obvodu silového stolu umístěte 3 kladky v poloze,

kterou si sami určíte. Kladky směřují dolů.

• Přišroubujte pojistnou hmoždinku do středu silového

stolu. Vložte opěrný kroužek se čtyřmi provázky - držák

závaží. Provázky veďte přes kladky.