Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

7

© Didaktik NTL CZ s.r.o.

Pokus 1:

Dvě síly jsou nastavené na silovém stole a jsou uvedeny v tabulce.

Třetí síla by měla být upravena tak, aby byl vektorový součet sil nulový.

To znamená, že třetí síla musí působit v opačném směru v porovnání s výslednicí prvních dvou

sil; její velikost musí být stejná.

Za prvé, určíme velikost síly nákresem, pak nastavíme síly na sílovém stole a nakonec

zkontrolujeme, zda se nosný kroužek nepohybuje.

Poznámka:

Nastavte síly následujícím způsobem:

• Přiřaďte kladku k danému úhlu φ a zavěste dané závaží F na držák závaží.

• Délka silových vektorů odpovídá velikosti síly (čím delší vektor síly, tím větší síla).

• Dbejte na přiměřenou stupnici v grafickém výpočtu, protože výkres může pak být příliš malý

(například pro první pokus: 1 cm se rovná 0,1 N).

• Hmotnost držáku pro závaží s výřezem se rovná 0,1 N.

• Držte opěrný kroužek při nastavování rovnováhy, pak nemůže dojít ke sklouznutí přes

hmoždinku.

Tabulka:

φ

1

[°]

F

1

[N]

φ

2

[°]

F

2

[N]

φ

3

[°]

F

3

[N]

0

1

120

1

240

1

0

1

120

0,3

197

0,9

0

0,8

90

0,6

217

1

0

0,8

60

0,8

210

1,4

0

1

30

1

195

1,9