P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 11

9
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Změříme periodu kmitu listového pera z 10 kmitů a z této hodnoty určíme dobu jednoho kmitu.
• Délka listového pera (až po těžiště závaží) : 24 cm
• Hmotnost závaží : 2 závaží 50 g, tedy 0,1 kg
Vychýleni : 4 cm
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
Pokus 2 :
• Oproti pokus 1 změníme amplitudu.
• Délka listového pera (až po těžiště závaží) : 24 cm
• Hmotnost závaží : 2 závaží 50 g, tedy 0,1 kg
Vychýleni : 8 cm
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
Porovnáme s pokusem 1.
Pokus 3 :
• Na konec listové pružiny přidáme další dvě závaží 50 g.
• Hmotnost je nyní dvojnásobná oproti předešlým pokusům.
• Délka listového pera (až po těžiště závaží) : 24 cm
• Hmotnost závaží : 4 závaží 50 g, tedy 0,2 kg
Vychýleni : 8 cm
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
Porovnáme s pokusem 1.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...35
Powered by FlippingBook