P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 12

10
© Didaktik s.r.o.
Pokus 4 :
• Upevníme listovou pružinu tak, že její délka je 12 cm.
• Délka listového pera (až po těžiště závaží) : 12 cm
• Hmotnost závaží : 4 závaží 50 g, tedy 0,2 kg
Vychýleni : 4 cm
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
Porovnáme s pokusem 3.
Závěr :
Perioda kmitu je nezávislé na amplitudě. Při větší hmotnosti je perioda kmitu menší.
Kratší listové pružina má menší periodu kmitu.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...35
Powered by FlippingBook