P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 13

11
© Didaktik s.r.o.
Grafické znázornění harmonických kmitů SW 1.2.
1 Stativová kolejnice 30 cm
1 Stolová svorka
2 Závaží s výřezem 50 g
1 Tyč závitová, s křídlovými maticemi
1 Držák se zářezem a otvorem
1 Pružina listová
1 Držák zapisovače
1 Svinovací měřicí pásmo
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9902-4J Dynamika
Stopky, zapisovač
Chceme graficky znázornit průběh harmonických
kmitů zápisem na papír
Příprava :
• Sestavení podle vyobrazení, stejné jak v pokusu SW
1.1.3.
• Na konec pružiny upevníme držák zapisovače a
vložíme do něj zapisovač.
• Vzdálenost zapisovače od okraje držáku se
štěrbinou je 30 cm.
• Pod zapisovač umístíme dle obrázku list papíru.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...35
Powered by FlippingBook