P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 14

12
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Vychýlíme pero asi o 4 cm a necháme jej kmitat.
• Papír táhneme pokud možno rovnoměrně směrem od kolejnice.
Pokus 2 :
• Listové pero upneme tak, že vzdálenost zapisovače od držáku se štěrbinou je poloviční, tedy
cca 15 cm.
• Papír vložíme tam, že budeme zapisovat vedle výsledku pokusu 1 .
• Rozkmitáme pružinu.
• Papír táhneme trochu rychleji než u pokusu 1.
Závěr :
Kmitání na listové pružině má sinusový průběh. Frekvence kmitů závisí na délce listové pružiny.
Pro menší délky je frekvence vyšší.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...35
Powered by FlippingBook