P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 15

13
© Didaktik s.r.o.
Měření tíhového zrychlení Země SW 1.3.
1 Stojanová tyč 25 cm
1 Stojanová tyč 50 cm
1 Stativová kolejnice 30 cm
1 Stolová svorka
2 Univerzální objímka
1 Kulatá objímka
1 Držák pro závaží s výřezem
2 Závaží s výřezem 50 g
1 Ložiskový šroub
1 Svinovací měřicí pásmo
1 Nůžky, motouz
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
Stopky
Velmi jednoduché a přesné měření tíhového zrychlení Země
Příprava:
• Kolejnici upevníme stolovou svorkou ke hraně stolu.
• Stojanovou tyč upneme do kolejnice, nasadíme univerzální
objímku a prodloužíme pomocí kulaté objímky a tyče 25 cm.
• Na konec 25 cm tyče nasadíme univerzální objímku tak, aby
směřovala za hranu stolu.
• Do objímky upevníme ložiskový šroub tak, aby vyčníval co
nejdále za hranu stolu.
• Na spodní objímku přivážeme provázek délky cca 170 cm,
provlékneme skrz otvor v ložiskovém šroubu a na konec
zavěsíme držák pro závaží. Pomocí spodní objímky lze
regulovat délku kyvadla.
• Do držáku vložíme dvě 50 g závaží, těžiště tělesa je mezi
závažími.
• Délka kyvadla je pak vzdálenost od ložiskového šroubu po
těžiště zavěšeného tělesa a nastavíme ji na hodnotu 70-90
cm.
• Délku měříme na mm přesně.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...35
Powered by FlippingBook