P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 18

16
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Zjistíme a zaznamenáme čas kmitu T0 kyvadla :
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T0 : ............................... s
• Vypočítáme vlastní frekvenci f0 kyvadla.
................................ Hz
Pokus 2 :
• Kyvadlo sundáme z kolíku, bez toho, že bychom změnili jeho délku.
• Konec kyvadla držíme palcem a ukazovákem tak, aby se mohlo kyvadlo pohybovat.
• Kyvadlem pohybujeme poměrně pomalu v rozmezí 2 - 3 cm sem a tam (několik sekund).
• Postupně zvyšujeme frekvenci pohybu ruky a pozorujeme amplitudu kmitů kyvadla.
• Zjistíme čas T1 pro pohyb ruky sem a tam při maximální amplitudě kmitů kyvadla a pokusíme
se odhadnout vyvolanou frekvenci f1.
T1 = ……………. s
................................ Hz
• Pokus opakujeme, přičemž začínáme zrychleným pohybem.
Závěr :
V případě rezonance se rovná vyvolaná frekvence kyvadla jeho vlastní frekvenci.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...35
Powered by FlippingBook