P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 19

17
© Didaktik s.r.o.
1 Stojanová tyč 50 cm
1 Stativová kolejnice 30 cm
1 Stolová svorka
1 Univerzální objímka
1 Držák pro závaží s výřezem
1 Závaží s výřezem 10 g
1 Ložiskový šroub
1 Pružina 3N
1 Svinovací měřicí pásmo
1 Nůžky, motouz
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
Stopky
Chceme určit vlastní frekvenci spirálové pružiny.
Příprava
• Sestavení provedeme podle obrázku.
• Pomocí stolové svorky upevníme k hraně stolu stativ, do něhož
upevníme kolmo 50 cm stativovou tyč.
• Na její horní část upevníme univerzální objímku tak, aby
přesahovala přes okraj stolu.
• Do jejího otvoru upevníme kolík, na něj zavěsíme pružinu.
• Na druhý konec pružiny zavěsíme držák s 10 g závažím.
Rezonance na pružinovém kyvadle SW 1.4.2
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...35
Powered by FlippingBook