P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 20

18
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Změříme a zapíšeme čas kmitu T0 pružinového oscilátoru.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T0 : ............................... s
• Vypočítáme vlastní frekvence f0 oscilátoru :
................................ Hz
Pokus 2 :
• Nyní sundáme pružinu se závažím z kolíku a držíme v ruce tak, aby se mohla pohybovat
směrem vzhůru i dolů.
• Pohybujeme pružinou nahoru a dolů v rozmezí asi 2 - 3 cm.
• Frekvenci pohybu postupně zvyšujeme a pozorujeme amplitudu kmitů.
• Amplituda ruky musí být stále 2 - 3 cm.
• Zjistíme čas T1 pohybu vzhůru a dolů pro maximální amplitudu kmitů kyvadla a pokusíme se
odhadnout vyvolanou frekvenci f1.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T1 : ............................... s
• Vypočítáme vlastní frekvence f1 oscilátoru :
................................ Hz
Pokus opakujeme tak, že začínáme s vyšší frekvencí pohybů.
Závěr :
Rezonanční frekvence kyvadla je shodná s vlastní frekvencí kyvadla.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...35
Powered by FlippingBook