P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 21

19
© Didaktik s.r.o.
1 plochá pružina
1 spojovací deska
1 modul přímé vedení
2 moduly vedení L
1 modul se svorkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 I jádro (třmen)
1 držák se zářezem a otvorem
4 spojovací vodiče
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4D Elektřina 1
P9902-5P Elektromagnetismus
P3130-3D Žákovský napájecí zdroj (12V)
P3120-3F Frekvenční generátor
• Sestavení provedeme podle obrázku.
• Držák se zářezem a otvorem
zasuneme do modulu se svorkou.
• Do držáku upneme plochou pružinu,
takže její volná délka představuje 15
cm.
• Cívku s 800 závity nasadíme tak,
aby měla co nejmenší vzdálenost od
modulu se svorkou.
• Kovové I jádro zasuneme do cívky,
musí však vyčnívat asi 2 cm směrem
k ploché pružině.
• Jako zdroj el. napětí slouží generátor
funkcí, zapojený na el. střídavé napětí
12 voltů.
• Generátor funkcí je nastavený na
frekvenci 1 Hz a sinusový průběh
signálu.
• Amplitudu nastavíme na maximální
napětí 4 V.
Rezonance ploché pružiny SW 1.4.3.
Jako zdroj vynucených kmitů ploché pružiny použijeme proměnlivé magnetické pole cívky,
přičemž frekvenci budeme měnit pomocí generátoru funkcí.
Příprava :
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...35
Powered by FlippingBook