P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 22

20
© Didaktik s.r.o.
Pokus :
• Zapneme generátor funkcí.
• Pomalu zvyšujeme frekvenci a pozorujeme pružinu.
• Při určité frekvenci (rezonanční frekvenci) má pružina maximální amplitudu.
• Zjistíme velikost frekvence a zapíšeme ji do tabulky.
• Změníme délku pružiny a pokus opakujeme.
• Frekvenční rozsah zvýšíme na 10 Hz. Výsledky znova zapíšeme do tabulky.
Volná délka pružiny
Rezonanční frekvence
15 cm
…………………… Hz
10 cm
…………………… Hz
5 cm
…………………… Hz
Závěr :
Čím kratší je plochá pružina, tím větší je rezonanční frekvence. Rezonanční frekvence je
nepřímo úměrná délce ploché pružiny.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...35
Powered by FlippingBook