P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 23

21
© Didaktik s.r.o.
1 plochá pružina
1 spojovací deska
2 moduly přímé vedení
2 moduly připojení
2 moduly vedení L
2 moduly se svorkou
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 modul pro cívku 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 U a I jádro
2 držáky se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
4 spojovací vodiče
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4D Elektřina 1
P9902-5P Elektromagnetismus
P3130-3D Žákovský napájecí zdroj (12V)
P3120-3F Frekvenční generátor
• Sestavení provedeme podle obrázku.
• Do modulu se svorkou zasuneme držáky s
otvorem.
• Do obou držáků upevníme ploché pružiny tak, aby
jejich délka byla 15 cm.
• Cívky nasadíme tak, aby byly co nejvíce vzdálené
od modulu se svorkovou zástrčkou.
• I - jádro zasuneme do cívky s 800 závity, U - jádro
do cívky s 2x800 závity.
• Obě jádra by měla být vysunuta asi 1 cm směrem
ke straně s plochými pružinami.
• Ploché pružiny natočíme pomocí držáku tak, aby
vzdálenost od kovových jader byla asi 5 mm.
• Jako zdroj napětí používáme generátor funkcí,
který připojíme ke zdroji střídavého napětí 12 V.
• V nastaveném frekvenčním rozsahu 1 Hz by měl
být generátor přepnutý na sinusový průběh napětí.
• Amplitudu nastavíme na maximální napětí 4 V.
Princip rezonančního „jazýčkového“ měření frekvence SW 1.5.
Jazýčkový měřič frekvence má více plochých pružin s odstupňovanými (známými)
frekvencemi.
Příprava :
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...35
Powered by FlippingBook