P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 24

22
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Zapneme generátor funkcí a pomalu zvyšujeme frekvenci od 1 Hz.
• Takto zjistíme rezonanční frekvenci plochých pružin.
• Jestliže jsou ploché pružiny stejně uchycené, musí být rezonanční frekvence obou plochých
pružin stejná.
Pokus 2 :
• Délku jedné ploché pružiny zkrátíme o 3 cm a přepneme rozsah z 1 Hz na 10 Hz.
• Kratší plochá pružina má vlastní frekvenci vyšší než delší plochá pružina.
Závěr :
Pokud působí střídavé magnetické pole na více plochých pružin různé délky, rezonančně se
rozkmitají při různých frekvencích (vlastních frekvencích).
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...35
Powered by FlippingBook