P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 25

23
© Didaktik s.r.o.
1 pružina 3 N
1 pružina 10 N
1 držák závaží
3 závaží 50 g
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
1 univerzální objímka
1 kolík
1 stativová tyč 50 cm
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
Stopky
Tuhost pružiny (konstantní úměrnosti pružiny) je veličina, která udává,
jaká síla je potřebná k natažení pružiny o 1 m. Tuhost pružiny můžeme
určit pomocí měření působící síly a prodloužení pružiny. Chceme
poznat i jinou možnost určení tuhosti pružiny.
Příprava :
• Sestavení provedeme podle obrázku.
• K desce stolu upevníme pomocí svorky stativ, k němu kolmo upevníme
stativovou tyč.
• Na jejím horním konci připevníme univerzální objímku tak, aby
přesahovala přes okraj stolu.
• Do jejího otvoru zasuneme kolík, na něj pověsíme nejprve tužší pružinu.
• Na spodní část pružiny zavěsíme držák se 3 závažími 50 g.
• Celková hmotnost představuje 160 g = 0,16 kg.
Dynamické měření tuhosti pružiny SW 1.6.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,...35
Powered by FlippingBook