P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 26

24
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Měříme čas 10 kmitů a vypočítáme dobu 1 kmitu T pružinového oscilátoru :
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
• Pomocí rovnice :
kde :
m = ………………. hmotnost
k = ………………. tuhost pružiny
• Tuhost pružiny k vypočítáme :
= ............................ N/m
Pokus 2 :
• Pokus opakujeme se slabší pružinou. Na misku položíme 1 závaží 50 g.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
k=
.........……………… N/m
Závěr :
Tuhost pružiny můžeme určit z doby kmitu pružinového oscilátoru.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35
Powered by FlippingBook