P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 27

25
© Didaktik s.r.o.
1 experimentální motor
1 gumové vlákno 3 m
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
2 univerzální objímky
1 objímka válcová
1 kolík
4 spojovací vodiče
2 stativové tyče 50 cm
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
P9902-4J Dynamika
P3130-3D Žákovský napájecí zdroj (12V)
P3120-3F Frekvenční generátor
Při odrazu příčného vlnění může docházet ke vzniku stojatého
příčného vlnění s kmity a uzly. V pokusu budeme měnit
frekvenci a zjišťovat při jakých frekvencích vzniká stojaté
vlnění.
Příprava :
• Sestavení provedeme podle obrázku.
• Pomocí stolové svorky upevníme stativ k okraji stolu.
• Do stativu upevníme kolmo 50 cm stativovou tyč.
• Na dolní část tyče připevníme univerzální objímku.
• Druhou 50 cm tyč připevníme k první pomocí válcové objímky
a nasadíme na ni univerzální objímku.
• Do spodní objímky upevníme experimentální motor.
• Asi 80 cm dlouhé gumové vlákno připojíme jedním koncem ke
kolíku a druhým koncem k páce na hřídeli elektromotoru.
• Gumové vlákno napneme zkrácením asi o 5 cm z volné délky.
• Elektromotor připojíme ke generátoru funkcí, který připojíme ke
střídavému napětí 12 V.
• Generátor nastavíme na sinusový signál v rozsahu 10 Hz.
• Výstupní napětí nastavíme asi na polovinu maximálního
výstupního napětí generátoru.
Příčné stojaté vlnění SW 2.1.
2. Vlnění
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35
Powered by FlippingBook