P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 28

26
© Didaktik s.r.o.
Pokus :
• Zapneme generátor funkcí a frekvenci nastavíme tak, aby na vlákně vznikla stojatá vlna.
• Zaznamenáme frekvenci f0.
f0 = ……………… Hz
• Zvyšujeme frekvenci do té doby, než se vytvoří stojaté vlnění s jedním uzlem uprostřed.
• Rozeznáme dvě kmitny.
• Frekvenci f1 pro tento stav také zaznamenáme.
f1 = ……………… Hz
• Zvětšíme znovu frekvenci a zaznamenáváme další frekvence při nichž vzniká stojaté vlnění na
vláknu f2, f3 atd.
f2 = ……………… Hz
f3 = ……………… Hz
• Zjistíme, zda dané frekvence odpovídají rovnici :
f ⁿ =(n+1).f0 n=0,1,2,3, …..
Závěr :
Při násobcích frekvencí základního stojatého vlnění na vlákně získáme další stojaté vlnění.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35
Powered by FlippingBook