P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 29

27
© Didaktik s.r.o.
1 experimentální motor
1 pružina 3 N
1 stativ 30 cm
1 stolová svorka
3 univerzální objímky
1 objímka válcová
2 kolíky
4 spojovací vodiče
1 stativová tyče 50 cm
1 stativová tyč 30 cm
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
P9902-4J Dynamika
P3130-3D Žákovský napájecí zdroj (12V)
P3120-3F Frekvenční generátor
Také odraz podélné vlny může vést ke vzniku stojatého vlnění
s kmitnami a uzly.
Příprava :
• Sestavení provedeme podle obrázku.
• Stativ upevníme pomocí svorky k desce stolu.
• Na stativ postavíme kolmo stativovou tyč, na obou koncích
osazenou univerzálními objímkami. Ve spodní objímce je
upevněný kolík.
• Pomocí válcové objímky připevníme k této stativové tyči další
30 cm stativovou tyč, v jejíž horní části je třetí univerzální
objímka, která je opatřena druhým kolíkem.
• Do univerzální objímky upevníme experimentální elektromotor.
• Pružinu zavěsíme na horní kolík, natáhneme na 40 cm a
připevníme k páce elektromotoru.
• Páka elektromotoru je ve vodorovné poloze udržovaná asi
15 cm dlouhou gumičkou, která je upevněná v kolíku spodní
objímky.
• Elektromotor připojíme na generátor funkcí, který je připojen na
zdroj střídavého napětí 12 V.
• Generátor funkcí je nastavený na sinusový průběh výstupního
napětí ve frekvenčním rozsahu 1 Hz.
• Výstupní napětí je nastavené na polovinu maximálního
výstupního napětí.
Podélné stojaté vlnění SW 2.2.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35
Powered by FlippingBook