P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 30

28
© Didaktik s.r.o.
Pokus :
• Zapojíme generátor funkcí a pomalu zvyšujeme frekvenci až začne pružina uprostřed kmitat.
• Tuto frekvenci zaznamenáme jako frekvenci f0 základní.
f0 = ……………… Hz
• Pomalu zvyšujeme frekvenci, až na pružině vznikne další podélné stojaté vlnění.
• Uprostřed pružiny dochází k vytvoření uzlů, směrem vzhůru a dolů se vytvoří kmity.
Zaznamenáváme frekvenci f1.
f1 = ……………… Hz
• Zvětšíme znovu frekvenci a zaznamenáváme další frekvence při nichž vzniká stojaté vlnění na
vláknu f2, f3 atd.
f2 = ……………… Hz
f3 = ……………… Hz
• Zjistíme, zda dané frekvence odpovídají rovnici :
f ⁿ =(n+1).f0 n=0,1,2,3, …..
Závěr :
Při násobcích frekvencí základního stojatého vlnění na pružině získáme další stojaté vlnění.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35
Powered by FlippingBook