P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 31

29
© Didaktik s.r.o.
1 gumové vlákno 3 m
1 nůžky
provázek
Materiál
Odraz vln je různý podle toho, zda dochází k odrazu na pevném nebo volném konci.
Budeme zjišťovat vlastnosti odražené vlny na pevném a volném konci.
Odraz vln na pevném a volném konci SW 2.3.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35
Powered by FlippingBook