P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 32

30
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 : Odraz vln na pevném konci
• Jeden konec asi 2 m dlouhého vlákna přitiskneme palcem ke hraně stolu.
• Druhý konec vlákna lehce natáhne jiný člen pracovní skupiny ve směru od pracovního stolu.
• Tento druhý člen pracovní skupiny táhne svojí volnou rukou gumové vlákno asi 20 cm dolů a
potom jej uvolní.
• Vzniká “vlnová jáma, která probíhá po gumovém vláknu, odráží se na pevně drženém konci a
vrací se zpět.
• Různě silným napínáním a uvolněním gumového vlákna dosáhneme dobrou viditelnost vln.
• Pokusíme se stanovit, zda se vyslaná “vlnová jáma“ vrací zpět jako “vlnová jáma“ anebo
“vlnový kopec“.
Pokus 2 : Odraz na volném konci
• Na konec gumového vlákna, které jsme v prvním pokusu přitiskli ke hraně stolu, přivážeme asi
1 m dlouhý provázek.
• Volný konec provázku přitiskneme ke hraně stolu.
• Dále postupujeme tak, jako v prvním pokusu.
• Pokusíme se stanovit, zda se odeslaná “vlnová jáma“ vrací zpět jako “vlnová jáma“ nebo
“vlnový kopec“.
© 2013 Didaktik s.r.o.
Adresa
Telefon
Internet
Didaktik s.r.o.
+420 518 359 120
Revoluční 1
e-mail
696 01 Rohatec, CZ
Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Brně pod značkou C.10851 ze dne 30.04.1993.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35
Powered by FlippingBook