P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 5

3
© Didaktik s.r.o.
1. Kmity
Perioda kmitu matematického kyvadla SW 1.1.1.
1 Stojanová tyč 25 cm
1 Stojanová tyč 50 cm
1 Stativová kolejnice 30 cm
1 Stolová svorka
2 Univerzální objímka
1 Kulatá objímka
1 Držák pro závaží s výřezem
4 Závaží s výřezem 50 g
1 Ložiskový šroub
1 Svinovací měřicí pásmo
1 Nůžky, motouz
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
Stopky
Chceme zkoumat, na čem závisí perioda kmitu kyvadla.
Příprava
Výstavba podle toho vyobrazení.
• Kolejnici upevníme stolovou svorkou ke hraně stolu.
• Stojanovou tyč upneme do kolejnice, nasadíme univerzální
objímku a prodloužíme pomocí kulaté objímky a tyče 25 cm.
• Na konec 25 cm tyče nasadíme univerzální objímku tak, aby
směřovala za hranu stolu.
• Do objímky upevníme ložiskový šroub tak, aby vyčníval co
nejdále za hranu stolu.
• Na spodní objímku přivážeme provázek, provlékneme skrz otvor
v ložiskovém šroubu a na konec zavěsíme držák pro závaží.
Pomocí spodní objímky lze regulovat délku kyvadla.
• Délka kyvadla je pak vzdálenost od ložiskového šroubu po
těžiště zavěšeného tělesa.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...35
Powered by FlippingBook