P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 6

4
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
• Do držáku závaží vložíme 2 závaží 50 g.
• Délka kyvadla je nastavená na 40 cm.
• Vychýlíme závaží asi 5 cm z rovnovážné polohy a měříme dobu kmitání pro 10 kmitů (za jeden
kmit bereme návrat do výchozí polohy).
• Vypočítáme dobu kmitu.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
................................s
Pokus 2 :
• Závaží vychýlíme asi 10 cm z rovnovážné polohy.
• Opět měříme dobu kmitání pro 10 kmitů.
• Vypočítáme dobu kmitu.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
................................s
Perioda kmitu je stejná jak u pokusu 1. Vysvětlete.
(Malá odchylka velikosti period T je zanedbatelná).
Pokus 3 :
• Na držák závaží umístíme celkem 4 závaží.
• Délka kyvadla zůstává stejná, a to 40 cm.
• Délka niti však musí být, díky změně těžiště tělesa, upravena a to tak, že těžiště je mezi
druhým a třetím závažím. Úprava provedeme posunem spodní objímky.
• Opět měříme dobu kmitání pro 10 kmitů.
• Vypočítáme dobu kmitu.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
................................s
Perioda kmitu je stejná, jako v pokusu 1. Nezávisí tedy na hmotnosti.
Pokus 4 :
Zkrátíme délku kyvadla na 0,25 m tak, že zhruba v polovině provázku uvážeme druhé očko. Na
držák závaží položíme pouze jedno závaží 50 g. Opět provedeme pokus.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
................................s
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...35
Powered by FlippingBook