P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 7

5
© Didaktik s.r.o.
Pokus 5 :
Délku kyvadla prodloužíme na 80 cm.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
U čtyřnásobné délky kyvadla je perioda kmitu dvakrát tak velká.
Závěr :
Perioda kmitu kyvadlo je nezávislá na výchylce a hmotnosti kyvadla. U dvojnásobné délky
kyvadla je perioda kmitu dvakrát tak velká.
Výsledek pokusu porovnáme se vzorcem : T=2π√(I/g)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...35
Powered by FlippingBook