P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 8

6
© Didaktik s.r.o.
Perioda kmitu na pružině SW 1.1.2.
1 Stojanová tyč 50 cm
1 Stativová kolejnice 30 cm
1 Stolová svorka
1 Univerzální objímka
1 Držák pro závaží s výřezem
2 Závaží s výřezem 50 g
1 Ložiskový šroub
1 Pružina 3N
1 Pružina 20N
1 Svinovací měřicí pásmo
1 Nůžky, motouz
Materiál
Nutné příslušenství
P9901-4A Stativový materiál
P9901-4B Mechanika 1
Stopky
Chceme zkoumat, na čem závisí perioda kmitu kyvadla.
Příprava
Výstavba podle toho vyobrazení, stejná jak v pokusu 1.
• Kolejnici upevníme univerzální svorkou na hraně stolu.
• Stojanovou tyč upneme do kolejnice a prodloužíme pomocí kulaté
objímky a tyče 25 cm.
• Na konec 25 cm tyče nasadíme univerzální objímku tak, aby
směřovala za hranu stolu.
• Do objímky upevníme ložiskový šroub tak, aby vyčníval co nejdále
za hranu stolu.
• Do otvoru v ložiskovém šroubu zavěsíme nejdříve pružinu 3N.
• Na pružinu zavěsíme držák pro závaží.
• Délka kyvadla bude vzdálenost ložiskového šroubu a talíř držáku
pro závaží.
Délka kyvadla je : ............................. cm
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...35
Powered by FlippingBook