P9160-4S Návod "ŽES Kmity a vlnění" - page 9

7
© Didaktik s.r.o.
Pokus 1 :
Nejdříve stanovíme tuhost pružiny.
• Na držák závaží umístíme závaží 50 g.
• Hmotnost je tedy 0,05 kg, tíhová síla tedy 0,05 x 9,81.
• Délka kyvadla vzrostla.
• Vzdálenost ložiskového šroubu a držáku závaží je :
.............................. cm
• Prodloužení kyvadla
dl
je tedy :
.............................. cm
Za pomocí vzorce : F = k . dl můžeme vypočítat konstatntu
k
:
.............................. N/m
Pokus 2 :
• Na držák závaží umístíme závaží 50 g, hmotnost celku je 0,06 kg.
• Rozkmitáme pružinu a měříme čas pro 10 kmitů.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
• Na držák umístíme 2 závaží a opakujeme měření. Hmotnost se zvýšila na 0,11 kg.
Čas pro 10 kmitů : ............................... s
Perioda kmitu T :
............................... s
Výsledek vložíme do vzorce :
Pokud bude výsledek pokus vyšší než výpočet, musíme uvážit, že kmitá i vlastní hmota pružiny.
Určíme tedy hmotnost pružiny, přičteme k hmotnosti 0,11 kg a výpočet opakujeme.
Pokus 3 :
Opakujeme pokus a výpočet s „tvrdší“ pružinou.
k =
F
dl
Závěr :
Perioda kmitu pružiny závisí na hmotnosti kyvadla a tuhosti pružiny.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...35
Powered by FlippingBook