P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 10

8
© Didaktik s.r.o.
Uvedení vody do varu při 60° MELS05
Materiál :
1 vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
1 nádoba kulatá s víčkem, D=75 mm
1 stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
1 hadice vakuová, D=6 mm, L= 30 cm, PH
V Předchozích pokusech jsme si ukázali, že je rozdíl mezi vnějším a vnitřním tlakem.
Mají-li být maso, brambory, rýže a jiné potraviny měkké, vaříme je ve vodě. Potraviny jsou rychleji
měkké, pokud je teplota vody vyšší. V uzavřeném tlakovém hrnci je díky vodní páře tlak vyšší, a
bubliny se vytváří ve vodě až při vyšší teplotě a s tím souvisí kratší doba vaření.
Při nižším tlaku nad kapalinou by to tedy nemělo platit.
Příprava:
Naplňte plechovku teplou vodou cca 60° a postavte do vakuové nádoby. Dodržujte pokyny pro
práci s vakuovou nádobou.
Pokus:
Snižujte tlak v tlakové nádobě a pozorujte vznik vzduchových bublin.
Úkol:
Při jakém tlaku začala vřít voda ?
A jakou teplotu můžeme přečíst z grafu ?
Poznatek:
Teplota varu vody je při nižším tlaku
• nižší / vyšší
a tedy tlak vodní páry je postačující pro vznik
• menších / větších
bublin.
Přeškrtněte nesprávnou možnost.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19
Powered by FlippingBook