P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 11

9
© Didaktik s.r.o.
Vnitřní tlak ≤ vnější tlak MELS06
Materiál :
1 trhač membrán
1 upínací kroužek pro trhač
1 folie plastová pro „trhač membrán“
1 vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
1 hadice vakuová, D=6 mm, L= 30 cm, PH
1 stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
Strčte prst do úst, zahněte, sevřete rty a prst rychle z úst vytáhněte. Ozve se „žbluňk“. Pokud
vytáhnete zátku z láhve, ozve se hlasitější „plopp“.Pokud je rozdíl mezi vnějším a vnitřním tlakem
velmi velký a jejich vyrovnání může být provedeno rychle, „plopp“ se stává třaskavým zvukem a
proces se nazývá „imploze“.
Příprava:
• na trhač membrán natáhněte folii
• přichyťte pomocí upínacího kroužku
• trhač membrán postavte na základnu vakuové nádoby
• na základně musí být připevněná vakuová hadice
• nezapomeňte na zpětný ventil
• připojte hadici ke stříkačce
Pokus:
Vzhledem k tomu, že objem trhače membrán je mnohem menší
než objem stříkačky, rychlý pohyb výrazně sníží tlak uvnitř trhače
membrán Sledujte tlakoměr. Ten ukazuje, že tlak uvnitř trhače se z
vyčerpáváním vzduchu (pohybem pístu stříkačky) rychle snižuje.
Blána se prohýbá dovnitř jako celofán na sklenici džemu a pak hlasitě
praská.
Poznatek:
Nádoba, ve které je tlak vzduchu podstatně nižší než je tlak vnější, může být jeho působením
zničena. Tento proces se nazývá „imploze“.
Podtlak vzniká i kondenzací (rychlým ochlazením) vodních par v uzavřeném prostoru. Tento jev
byl použit u prvních parních strojů.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19
Powered by FlippingBook