P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 12

10
© Didaktik s.r.o.
Volný pád, pádové trubice MELS07
Materiál:
1 vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
1 trubice pádová
1 pádová tělíska, sada
1 hadice vakuová, D=6 mm, L= 30 cm, PH
1 stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
Skokan na lyžích využívá při svém skoku odpor
vzduchu. Co se ale stane, pokud by tento
odpor neexistoval ? Odpověď je možné nalézt
při pokusu s pádovou trubicí, která dosti věrné
simuluje pád ve vzduchoprázdnu.
Příprava:
Vložte pádová tělíska do pádové trubice a svrchu
ji zakryjte vakuovou nádobou (podstavou) s
připojeným manometrem.
Pokus:
• rychle trubici otočte a sledujte pád kuličky a pružiny
• otočte trubici zpět a pomocí stříkačky vytvořte vakuum
• pokus opakujte
• sledujte změnu chování tělísek při pádu
Poznatek:
Při volném pádu platí pro všechna tělesa zákony :
• stejné / rozdílné
Přeškrtněte nesprávnou možnost.
Otázka:
Pokud astronaut opustí kosmickou loď, zůstane vedle ní nebo za ní ?
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19
Powered by FlippingBook