P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 13

11
© Didaktik s.r.o.
Přenos zvuku ve vakuu MELS08
Materiál :
1 stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
1 hadice vakuová, D=6 mm, L= 30 cm, PH
1 vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
1 zvonek (alarm)
1 zvuk pohlcující podložka, D=80 mm
Bzučák je velmi dobře slyšet. V noci by jste ale
rušivé zvuky slyšet nechtěli. Co má co do činění s
tlakem vzduchu? Má !
Zvuk se šíří vzduchem pohybem částic vzduchu
(viz imploze, exploze). Nicméně, co se stane,
pokud částice neexistují, nebo téměř neexistují ?
Bude něco slyšet nebo ne ?
Příprava :
• do nádoby položte zvukově izolační podložku vyrobenou z měkkého molitanu
• zapněte bzučák a položte na podložku
Pokus 1:
• pomalu zakryjte nádobu víkem a poslouchejte, jak se sníží hlasitost zvuku
• z nádoby vyčerpejte co nejvíce vzduchu a opět zkoumejte, jak se změnila hlasitost
• pomalu do nádoby napusťte zpět vzduch a opět zkoumejte, jak se mění hlasitost
Pokus 2:
• opakujte test bez zvukově izolační podložky
Poznatek:
Vakuum
je / není
dobrým vodičem zvuku.
Vzduchotěsně uzavřený zdroj zvuku je vně slyšet :
• vůbec / trochu / stejně
Pokud není zdroj zvuku položen na tlumící podložce, potom je slyšet :
• jen když je uvnitř vzduch / vždy
Přeškrtněte nesprávnou možnost.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19
Powered by FlippingBook