P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 14

12
© Didaktik s.r.o.
Boyle-Mariottův zákon MELS09
Materiál :
1 Stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
1 Manometr pro Boyle - Mariottův pokus
Robert Boyle
a
Edme Mariotte
v roce 1662
nezávisle na sobě formulovali zákon, že součin
tlaku a objemu plynu je konstantní.
Příprava:
Píst zasuňte na hodnotu 60 ml (černá čárka) a na stříkačku nasuňte pevně manometr.
Pomalu tlačte na píst a zapisujte do tabulky hodnoty objemu a tlaku. Vytvořte graf závislosti.
Objem (ml)
Tlak (hPa)
60
1000
50
40
30
70
80
90
100
110
120
Poznatek:
• čím větší je objem, tím
větší / menší
je tlak
• tlak se mění
nepřímo / stejně
jako objem
Platí (při konstantní teplotě):
p . V = konstantní
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19
Powered by FlippingBook