P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 15

13
© Didaktik s.r.o.
Poznámka:
• díky vzduchu, který je kromě pístu i v manometru vztah začne platit až při objemu 28-29 ml.
Výsledky měření:
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19
Powered by FlippingBook