P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 16

14
© Didaktik s.r.o.
Stanovení hmotnosti vzduchu MELS10
Materiál:
1 stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
1 hadice vakuová, D=6 mm, L= 30 cm, PH
1 vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
Dále:
1 přesná váha 400g / 0,1 g
Odkud pochází tlak? Víme, že tlak vody existuje. Cítíme to, když se vody ponoříme. Tlak vody je
způsoben hmotnosti vody.
Sloupec vody o základně 1 m² vysoký 1 m má hmotnost 1000 kg na 1 m², tedy : 10 000 N/m².
Sloupec vody vysoký 10 m pak 100 000 N/m² nebo 1000 hPa.
Tlak vzduchu je způsoben váhu vzduchu.
Pokus:
Umístěte vakuovou nádobu s nasazeným vrchem, ale bez hadice na váhu a přečtěte si hmotnost.
(můžete rovněž stisknout tlačítko táry). Obrázku vlevo.
Připojte hadici. Z nádoby vysajte 1000 ml vzduchu. Odpojte hadici, dejte nádobu zpět na váhu a
znovu zvažte. Rozdíl hmotnosti je hmotnost vzduchu 1dm³. Obrázek vpravo.
Poznatek:
Tlak vzduchu na zemi je způsoben hmotností vzduchu. 1dm³ vzduchu má hmotnost přibližně 1 g
(0,01 N), 1 m³ hmotnost cca 1 kg (10 N).
Při zbytkovém tlaku asi 150 hPa je asi 85% vzduchu vyčerpáno a proto se určí hmotnost z 0,85l
vzduchu.
Tabulkové hodnoty 1,29g/dm³ obvykle nemůžeme dosáhnout, protože pokus neprovádíme
většinou ve výšce 0 m nad mořem a při teplotě 0°C.
Poznámka:
Stejně jak u vody, tak u vzduchu je tlak závislý na výšce sloupce a s přibývající výškou klesá.
Díky tomu, že je vzduch stlačitelný, však je hmotnost vzduchu 1g/dm³, na rozdíl od vody, která je
vždy 1kg/dm³, pouze u země.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19
Powered by FlippingBook