P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 4

2
© Didaktik s.r.o.
Obsah soupravy
Číslo Označení Název položky
Počet
1 P1520-2G Vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem
1
2 C6100-2G Stříkačka 120 ml, PH, pro pokusy ve vakuu
1
3 C1520-1S Hadice vakuová, D=6 mm, L= 30 cm, PH
1
4 P1522-1S Generátor zvuku, alarm
1
5 P1522-1M Disky magdeburské, guma, pár
1
6 P1410-1L Balónek malý, sada 2 ks
1
7 P1410-1K Svorka na balónek
1
8 P1530-1B Trhač membrán
1
8a
Upínací kroužek
1
9 P1530-1C Folie plastová pro „trhač membrán“, sada
1
10 P1530-1D Nádoba kulatá s víčkem, D=75 mm
1
11 P1522-1T Zvuk pohlcující podložka, D=80 mm
5
12 P1560-1F Trubice pádová
1
12a
Pádová tělíska, sada
1
13 P1515-1B Manometr pro Boyle - Mariottův pokus
1
14 P7906-4V Vložka „ŽES Tlak vzduchu“
1
15 P7806-1K Box úložný II, malý, s krytem
1
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...19
Powered by FlippingBook