P9160-4V Návod "ŽES Tlak vzduchu" - page 5

3
© Didaktik s.r.o.
Pokusy
Použití vakuové nádoby
• zkontrolujte, zda černý těsnící kroužek sedí v drážce v horní části nádoby.
• nasaďte víko na vakuovou nádobu. Víko nesmí být zkřížené.
Vakuovou nádobu uvedete do provozu následujícími kroky :
• Zašroubujte s citem odvzdušňovací ventil.
• zasuňte modrou hadici do ventilu.
• hadice musí být zatlačena asi o 3 až 4 mm dále, od okamžiku prvního
odporu při nasazování.
• druhý konec hadice zasuňte tlakem do
bílého adaptéru injekční stříkačky.
• uchopte stříkačku jednou rukou a druhou zatáhněte za rukojeť pístu.
• hadička musí zůstat volná a nesmí tahat za kryt nádoby.
Stlačením pístu se pak uzavře spodní ventil a vzduch uniká přes horní.
• na manometru můžete vidět, že tlak se ve vakuové nádobě zmenšuje s
každým vytáhnutím pístu stříkačky.
• čím menší tlak, tím více vytažení pístu stříkačky.
Je-li to nutné, může být hadička vytažena z ventilu:
• stiskněte modrý plastový kroužek ukazováčkem
a prostředníčkem proti ventilu.
• současně můžete vytáhnout hadičku z ventilu.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...19
Powered by FlippingBook